Autoriseret af psykolognævnet

Medlem af dansk psykologforening

Britta Danø
Klinik Århus

Udviklingstraumer

Der findes nok ikke en perfekt opvækst, og mindre kan heldigvis også gøre det.

Men meget få mennesker slipper for, at de som barn har måttet udvikle strategier for at klare noget svært. Nogle af disse strategier, og de selvbilleder, der måske følger med, tjener os godt og giver modstandskraft, mens andre måske hindrer det liv, du gerne vil leve som ung eller voksen.

Nogle har oplevelser med sig, enkeltstående eller længerevarende, som klart har påvirket udviklingen i en skæv retning, og har givet automatiske tanker og/eller reaktioner, som hinder selvudfoldelse og livsglæde. Det kan være kontakten, eller tilliden til dig selv eller andre, der konstant må kompenseres for, eller det kan være en meget stor ansvarsfølelse og handletrang, der binder dig. Samlet forhindrer disse automatiske overlevelsesstrategier, som engang har været nødvendige og tjent et formål, dig i at have en hensigtsmæssig kontakt til og hensigtsmæssige responser ift. dig selv og din omverden.

Du oplever dig ind imellem fanget i gamle mønstre, som var nødvendige, men nu er svære at slippe ud af.

I nogle tilfælde ligger der sådanne mønstre bag stress, depression eller angst. I andre tilfælde leves der uden generende symptomer, men med nedsat livsglæde og livsudfoldelse ift. det mulige.

Hvis der er tale om egentlige traumer i barndom eller ungdom, hvor det traumatiske blev tilført fra en omsorgsperson, er der måske tale om C-PTSD (kompleks traumereaktion).

Stress kan forebygges og kureres

Hvad er stress?

Stress er en reaktion på at kravene overstiger dine ressourcer.

Det er et udtryk for, at omstændighederne i dit liv styrer dig på en uheldig måde. Det kan skyldes såkaldte objektive stressorer – faktorer i din omverden. Det kan også skyldes dine forholdemåder – måden du tolker kravene og mulighederne i din omverden.

Hvordan kommer man videre?

Kuren er enten at øge ressourcerne, ændre kravene – eller at forstå situationen på ny, og eventuelt finde nye handlemuligheder. Tit er det en kombination, der virker.

Selvom stress betegnes som en folkesygdom i dag, og er en af de hyppigste årsager til sygemelding fra arbejdspladsen, er stress netop et udtryk for, at situationen ikke passer til det menneske du er – og derfor er det vigtigt, at løsningen / kuren bliver skræddersyet præcis til dig. Eksistentiel samtale, coaching og terapi skræddersyr terapiforløbet til dig.

Stress er livsfarligt, og truer din livskvalitet. Du bliver kort for hovedet, mindre indfølende og opmærksom – og enten trist, irritabel eller begge dele – og derfor truer stress også dine relationer og din families trivsel. Stress rammer søvnen, appetitten, fordøjelsen – kan give muskelspændinger, smerter og hjerte/kar problemer. I de fleste tilfælde glider langvarig stress over i enten angst, depression eller en kombination. Se mere nedenfor.

Kortvarig stress, kombineret med glæde, interesse, intensitet og optimisme kaldes “den gode stress” eller eustress. Det kan give glæde og trivsel, men som livsstil kan det blive en jagt, der styrer dig og forhindrer fordybelse.

Når du er stresset overlever du. Du lever ikke.

Langvarig stress er altid skadeligt for krop og psyke. Som psykolog er jeg uddannet til at hjælpe med at vurdere, hvor alvorlig din stress er, og i coaching eller terapi kan jeg hjælpe med at undersøge, hvilke redskaber eller forandringer, der kan mindske stress hos dig.

Hvis du mener du lider af stress, angst eller depression, er du velkommen til at aftale en tid til en samtale. Jeg kan hjælpe med at vurdere alvoren af de symptomer du oplever, og at finde en strategi. Ofte vil terapi eller coaching hos en psykolog være nok, men ind imellem er det også relevant at samarbejde med lægen.

Læs evt. mere her: http://www.arbejdsmiljoviden.dk/nyt/nyheder/2016/februar/23_se-om-du-er-i-farezonen-for-stress

Depression

Depression betyder nedtrykthed

Tegnene på depression er ofte, men ikke altid, at du føler dig trist, har mindre energi og selvværdet er måske heller ikke på toppen. Samtidig kan du under en depression føle dig rastløs, udmattet eller begge dele – og både søvn og appetit kan være forstyrret af depression. En del, men ikke alle, bliver mere vrede og irritable.

Du kan få svært ved at finde overblik og overskud,under depression. Og du tænke måske mere på døden eller meningsløshed end du plejer. Måske har du endda mistet overskuddet og lysten til at leve.

Depression kan være en reaktion på livsomstændigheder eller udfordringer. Det kan også komme af mere uforklarlige årsager. I terapi hos psykolog finder du vejen ud af depressionen.

Typisk ved man ikke selv, hvad man er trist over under depression – i nogle tilfælde kender man måske årsagen, men ved ikke hvordan man kommer videre. Psykologen har set symptomerne på depression mange gange, og kender forskellige terapi former som hjælper mod depression.

Forskning viser klart, at ved den lette og middelsvære depression er samtale og terapi den mest effektive kur. Ved den svære depression er kombinationen af terapi og medicinsk behandling mest effektivt. Hvis du er i tvivl om, om du har en depression og om terapi er relevant, er du velkommen til at bestille tid til en orienterende samtale. Som psykolog er jeg uddannet til denne vurdering.

Jeg samarbejder med din læge – hvis du ønsker det. De fleste læger vil gerne samarbejde med en psykolog.

Angst

Angst kan være generende eller direkte invaliderende

Alle mennesker oplever ind imellem angst – det er en del af vores overlevelsesberedskab. Den eksistentielle angst er uundgåelig – en reaktion på livets uforudsigelighed – og kan med hjælp blive en kilde og inspiration til livslyst og mening.

Angst er et signal om, at noget er virkelig vigtigt for dig. Angst kan derfor i nogle tilfælde blive det, der sætter en vigtig udviklingsproces igang.

Men angsten kan tage andre former, der kan styre og invalidere dit liv, og som skal behandles som det problem det er, før du får overskud til at leve dit liv:

– Panikangst er regulære angstanfald, der kommer hurtigt og tilsyneladende uden grund. Typisk med smerter i brystet, hjertebanken m.v. Mange tror, de er ved at få et hjerteanfald.
– Socialangst er angsten for andre mennesker – tit for andre menneskers “dom”.
– Generaliseret angst er en mere diffus og varig angst, som ikke har een klar årsag. men kan være temmelig ubehagelig
– Fobier er overvældende angst for bestemte ting: edderkopper, højder, sygdomsangst mv. Nogle fobier er relativt lette at fjerne, andre er mere sejglivede
– Psykotisk angst er angst, der hænger sammen med at opfattelsen, forståelsen eller evnen til at håndtere virkeligheden svigter. Psykotisk angst er invaliderende mens den står på.

Angst kan behandles, og du er velkommen til at bestille tid til en samtale, hvis du vil se nærmere på den angst, der hæmmer dit liv. Jeg kan hjælpe med at vurdere art og omfang af angsten, og hvilken strategi der egner sig til at komme godt videre med dit liv.

Psykolog • Britta Danø • Immervad 1, 1sal tv • 8000 Aarhus C • mail: psykolog@brittadanoe.dk • tlf. 25673737 • CVR nr. 32208673

Autoriseret af psykolognævnet

Medlem af dansk psykologforening

Britta Danø
Klinik Århus

Udviklingstraumer

Der findes nok ikke en perfekt opvækst, og mindre kan heldigvis også gøre det.

Men meget få mennesker slipper for, at de som barn har måttet udvikle strategier for at klare noget svært. Nogle af disse strategier, og de selvbilleder, der måske følger med, tjener os godt og giver modstandskraft, mens andre måske hindrer det liv, du gerne vil leve som ung eller voksen.

Nogle har oplevelser med sig, enkeltstående eller længerevarende, som klart har påvirket udviklingen i en skæv retning, og har givet automatiske tanker og/eller reaktioner, som hinder selvudfoldelse og livsglæde. Det kan være kontakten, eller tilliden til dig selv eller andre, der konstant må kompenseres for, eller det kan være en meget stor ansvarsfølelse og handletrang, der binder dig. Samlet forhindrer disse automatiske overlevelsesstrategier, som engang har været nødvendige og tjent et formål, dig i at have en hensigtsmæssig kontakt til og hensigtsmæssige responser ift. dig selv og din omverden.

Du oplever dig ind imellem fanget i gamle mønstre, som var nødvendige, men nu er svære at slippe ud af.

I nogle tilfælde ligger der sådanne mønstre bag stress, depression eller angst. I andre tilfælde leves der uden generende symptomer, men med nedsat livsglæde og livsudfoldelse ift. det mulige.

Hvis der er tale om egentlige traumer i barndom eller ungdom, hvor det traumatiske blev tilført fra en omsorgsperson, er der måske tale om C-PTSD (kompleks traumereaktion).

Stress kan forebygges og kureres

Hvad er stress?

Stress er en reaktion på at kravene overstiger dine ressourcer.

Det er et udtryk for, at omstændighederne i dit liv styrer dig på en uheldig måde. Det kan skyldes såkaldte objektive stressorer – faktorer i din omverden. Det kan også skyldes dine forholdemåder – måden du tolker kravene og mulighederne i din omverden.

Hvordan kommer man videre?

Kuren er enten at øge ressourcerne, ændre kravene – eller at forstå situationen på ny, og eventuelt finde nye handlemuligheder. Tit er det en kombination der virker.

Selvom stress betegnes som en folkesygdom i dag, og er en af de hyppigste årsager til sygemelding fra arbejdspladsen, er stress netop et udtryk for, at situationen ikke passer til det menneske du er – og derfor er det vigtigt, at løsningen / kuren bliver skræddersyet præcis til dig. Eksistentiel samtale, coaching og terapi skræddersyr terapi forløbet til dig.

Stress er livsfarligt, og truer din livskvalitet. Du bliver kort for hovedet, mindre indfølende og opmærksom – og enten trist, irritabel eller begge dele – og derfor truer stress også dine relationer og din families trivsel. Stress rammer søvnen, appetitten, fordøjelsen – kan give muskelspændinger, smerter og hjerte/kar problemer. I de fleste tilfælde glider langvarig stress over i enten angst, depression eller en kombination. Se mere nedenfor.

Kortvarig stress, kombineret med glæde, interesse, intensitet og optimisme kaldes “den gode stress” eller eustress. Det kan give glæde og trivsel, men som livsstil kan det blive en jagt, der styrer dig og forhindrer fordybelse.

Når du er stresset overlever du. Du lever ikke.

Langvarig stress er altid skadeligt for krop og psyke. Som psykolog er jeg uddannet til at hjælpe med at vurdere, hvor alvorlig din stress er, og i coaching eller terapi kan jeg hjælpe med at undersøge, hvilke redskaber eller forandringer, der kan mindske stress hos dig.

Hvis du mener du lider af stress, angst eller depression, er du velkommen til at aftale en tid til en samtale. Jeg kan hjælpe med at vurdere alvoren af de symptomer du oplever, og at finde en strategi. Ofte vil terapi eller coaching hos en psykolog være nok, men ind imellem er det også relevant at samarbejde med lægen.

Læs evt. mere her: https://amid.dk/viden-og-forebyggelse/psykisk-arbejdsmiljoe/stress/viden-om-stress/hvornaar-er-stress-skadelig/

Depression

Depression betyder nedtrykthed

Tegnene på depression er ofte, men ikke altid, at du føler dig trist, har mindre energi og selvværdet er måske heller ikke på toppen. Samtidig kan du under en depression føle dig rastløs, udmattet eller begge dele – og både søvn og appetit kan være forstyrret af depression. En del, men ikke alle, bliver mere vrede og irritable.

Du kan få svært ved at finde overblik og overskud,under depression. Og du tænke måske mere på døden eller meningsløshed end du plejer. Måske har du endda mistet overskuddet og lysten til at leve.

Depression kan være en reaktion på livsomstændigheder eller udfordringer. Det kan også komme af mere uforklarlige årsager. I terapi hos psykolog finder du vejen ud af depressionen.

Typisk ved man ikke selv, hvad man er trist over under depression – i nogle tilfælde kender man måske årsagen, men ved ikke hvordan man kommer videre. Psykologen har set symptomerne på depression mange gange, og kender forskellige terapi former som hjælper mod depression.

Forskning viser klart, at ved den lette og middelsvære depression er samtale og terapi den mest effektive kur. Ved den svære depression er kombinationen af terapi og medicinsk behandling mest effektivt. Hvis du er i tvivl om, om du har en depression og om terapi er relevant, er du velkommen til at bestille tid til en orienterende samtale. Som psykolog er jeg uddannet til denne vurdering.

Jeg samarbejder med din læge – hvis du ønsker det. De fleste læger vil gerne samarbejde med en psykolog.

Angst

Angst kan være generende eller direkte invaliderende

Alle mennesker oplever ind imellem angst – det er en del af vores overlevelsesberedskab. Den eksistentielle angst er uundgåelig – en reaktion på livets uforudsigelighed – og kan med hjælp blive en kilde og inspiration til livslyst og mening.

Angst er et signal om, at noget er virkelig vigtigt for dig. Angst kan derfor i nogle tilfælde blive det, der sætter en vigtig udviklingsproces igang.

Men angsten kan tage andre former, der kan styre og invalidere dit liv, og som skal behandles som det problem det er, før du får overskud til at leve dit liv:

– Panikangst er regulære angstanfald, der kommer hurtigt og tilsyneladende uden grund. Typisk med smerter i brystet, hjertebanken m.v. Mange tror, de er ved at få et hjerteanfald.
– Socialangst er angsten for andre mennesker – tit for andre menneskers “dom”.
– Generaliseret angst er en mere diffus og varig angst, som ikke har een klar årsag. men kan være temmelig ubehagelig
– Fobier er overvældende angst for bestemte ting: edderkopper, højder, sygdomsangst mv. Nogle fobier er relativt lette at fjerne, andre er mere sejglivede
– Psykotisk angst er angst, der hænger sammen med at opfattelsen, forståelsen eller evnen til at håndtere virkeligheden svigter. Psykotisk angst er invaliderende mens den står på.

Angst kan behandles, og du er velkommen til at bestille tid til en samtale, hvis du vil se nærmere på den angst, der hæmmer dit liv. Jeg kan hjælpe med at vurdere art og omfang af angsten, og hvilken strategi der egner sig til at komme godt videre med dit liv.

Psykolog • Britta Danø • Immervad 1, 1sal tv • 8000 Aarhus C • mail: psykolog@brittadanoe.dk • tlf. 25673737 • CVR nr. 32208673