Autoriseret af psykolognævnet

Medlem af dansk psykologforening

Britta Danø
Klinik Århus
Britta Danø
Klinik Århus

Hvornår er revurdering mere relevant end parterapi?

Hvis en af parterne i et parforhold er i tvivl om, om han eller hun ønsker at fortsætte parforholdet medfører det altid en begrænsning i dybde, glæde og fornemmelse af meningsfuldhed i forholdet.

Tvivl vil ofte medføre en meget smertefuld situation for en eller begge i parforholdet. Det vil som regel øge enten afstanden, angsten eller konfliktniveauet – eller alle tre dele.

Årsagerne til tvivlen kan være helt eller omtrent de samme, som årsagerne til at søge parterapi – men erfaring viser, at parterapi har dårlige vilkår, hvis ikke begge parter går helhjertet ind i terapien. I sådanne tilfælde anbefaler jeg, at tvivlen og dens årsag adresseres direkte.

Tvivlen kan skyldes utroskab eller mistanke om utroskab. Den kan skyldes, at I har udviklet jer forskelligt, eller opdaget hvor forskellige I altid har været. Måske drømte en af jer om at ændre den anden og har opdaget, at det er svært eller umuligt. Måske står I overfor store livsbeslutninger, og ser forskelligt på, hvad der skal til.

Tvivlen kan skyldes at I keder jer i forholdet – eller at forholdet ikke er trygt nok. Eller den kan skyldes dilemmaer mellem personlige mål og værdier – og forestillingen om, hvad et parforhold kræver. Tvivlen skaber præcis de samme problemer i de fleste forhold.

Ofte skyldes tvivl og andre vanskeligheder i parforholdet antagelser og forestillinger, som ikke behøver at være rigtige, og som kan afklares i et forløb, der undersøger situationen.

Revurdering af parforholdet kan være en smertefuld proces. Jeg anbefaler altid, at en del af samtalerne i det sådant forløb foregår individuelt – men tit er det netop de fælles samtaler, der fjerner tvivlen.

En revurdering af et parforhold kan føre til flere forskellige resultater:
– at I bliver klar til at gå helhjertet ind i et parterapiforløb
– at I vælger hinanden helhjertet og ikke behøver videre terapi eller coaching
– at den ene part fortsætter i individuel terapi
– at I går fra hinanden og har brug for et skilsmisseforløb
– at I går fra hinanden, er afklarede og ikke har brug for mere assistance
– jeres helt egen individuelle løsning

Under alle omstændigheder er det min erfaring, at både parforhold og skilsmisse bliver mindre smertefuld hvis tvivlen har resulteret i et respektfuldt, grundigt eftersyn og grundig eftertanke.

Psykolog • Britta Danø • Immervad 1, 1sal tv • 8000 Aarhus C • mail: psykolog@brittadanoe.dk • tlf. 25673737 • CVR nr. 32208673

Autoriseret af psykolognævnet

Medlem af dansk psykologforening

Britta Danø
Klinik Århus
Britta Danø
Klinik Århus

Hvornår er revurdering mere relevant end parterapi?

Hvis en af parterne i et parforhold er i tvivl om, om han eller hun ønsker at fortsætte parforholdet medfører det altid en begrænsning i dybde, glæde og fornemmelse af meningsfuldhed i forholdet.

Tvivl vil ofte medføre en meget smertefuld situation for en eller begge i parforholdet. Det vil som regel øge enten afstanden, angsten eller konfliktniveauet – eller alle tre dele.

Årsagerne til tvivlen kan være helt eller omtrent de samme, som årsagerne til at søge parterapi – men erfaring viser, at parterapi har dårlige vilkår, hvis ikke begge parter går helhjertet ind i terapien. I sådanne tilfælde anbefaler jeg, at tvivlen og dens årsag adresseres direkte.

Tvivlen kan skyldes utroskab eller mistanke om utroskab. Den kan skyldes, at I har udviklet jer forskelligt, eller opdaget hvor forskellige I altid har været. Måske drømte en af jer om at ændre den anden og har opdaget, at det er svært eller umuligt. Måske står I overfor store livsbeslutninger, og ser forskelligt på, hvad der skal til.

Tvivlen kan skyldes at I keder jer i forholdet – eller at forholdet ikke er trygt nok. Eller den kan skyldes dilemmaer mellem personlige mål og værdier – og forestillingen om, hvad et parforhold kræver. Tvivlen skaber præcis de samme problemer i de fleste forhold.

Ofte skyldes tvivl og andre vanskeligheder i parforholdet antagelser og forestillinger, som ikke behøver at være rigtige, og som kan afklares i et forløb, der undersøger situationen.

Revurdering af parforholdet kan være en smertefuld proces. Jeg anbefaler altid, at en del af samtalerne i det sådant forløb foregår individuelt – men tit er det netop de fælles samtaler, der fjerner tvivlen.

En revurdering af et parforhold kan føre til flere forskellige resultater:
– at I bliver klar til at gå helhjertet ind i et parterapiforløb
– at I vælger hinanden helhjertet og ikke behøver videre terapi eller coaching
– at den ene part fortsætter i individuel terapi
– at I går fra hinanden og har brug for et skilsmisseforløb
– at I går fra hinanden, er afklarede og ikke har brug for mere assistance
– jeres helt egen individuelle løsning

Under alle omstændigheder er det min erfaring, at både parforhold og skilsmisse bliver mindre smertefuld hvis tvivlen har resulteret i et respektfuldt, grundigt eftersyn og grundig eftertanke.

Psykolog • Britta Danø • Immervad 1, 1sal tv • 8000 Aarhus C • mail: psykolog@brittadanoe.dk • tlf. 25673737 • CVR nr. 32208673