Autoriseret af psykolognævnet

Medlem af dansk psykologforening

Britta Danø
Klinik Århus
Britta Danø
Klinik Århus

Samtaler hos psykolog - psykoterapi

Når du vælger et kort eller længere forløb med enten støttende samtaler eller psykoterapi hos mig, sikrer du dig en kombination af venlighed, varme og respekt – og professionel viden og erfaring.

Samtaler og psykoterapi har din psykiske trivsel som fokus og du er velkommen med små eller store problemer og udfordringer.

Jeg arbejder uafhængig af andre klinikker og psykologhuse – og vælger tilgang, teori og evt. redskaber skræddersyet til dig – selvfølgelig efter psykologforeningens og socialministeriets etiske og faglige retningslinjer.

Samtaler og psykoterapi kan være en støtte, både når du gerne vil forandre noget ved dig selv eller din livssituation – og når du er ubehageligt tilpas, fordi du står overfor forandringer, som du ikke ønsker. Det kan f.eks. være hvis du er plaget af angst, depression, stress, problemer med familien eller andre nære relationer eller en mere diffus utilpashed. Eller det kan skyldes sygdom, arbejdsløshed eller andres store livsforandringer.

Samtaler og psykoterapi er også en mulighed, når du er nysgerrig og ønsker at udvikle dig. Når udvikling er hovedærindet, er eksistentiel terapi særlig velegnet – denne terapiform øger indsigten i dig selv og dit liv. De forandringer denne terapiform medfører vil især ses og mærkes i din måde at forholde dig til dig selv og dit liv. De vil komme som resultat af øget indsigt og kendskab til dig selv og dine værdier og dermed være dybt integreret i dig og din personlighed.

Nogle mennesker er klar over, eller opdager undervejs, at de mønstre og overlevelsesstrategier, de har dannet for at klare svære oplevelser i barndommen, eller senere, er en forhindring for det liv, de længes efter. Her er NARM tilgangen særligt gunstig, da den retter sig mod den følelse, og stresstilstand der, sammen med selvopfattelsen og selvoplevelsen, knytter sig til oplevelserne og strategierne.

Ved chocktraumer (enkeltstående overvældende negative oplevelser) er den tilgang, som hedder Somatic Experiencing (SE) særligt velegnet. Vi skræddersyr sammen tilgangen undervejs.

Det er vigtigt, når du vælger psykolog, at du senest ved tredje samtale har en fornemmelse af, at du og din terapeut oplever både dig og din livssituation på ca. samme måde, at du oplever et godt samarbejde, og at du føler dig mødt, forstået, respekteret og hjulpet.

Supervision

Supervision styrker indsigten i, og fornemmelsen for, hvad dine styrker på er. Som hovedregel er supervision rettet mod at krystallisere og udvikle dine arbejdsmæssige kompetencer.

Du bliver mere sikker, afklaret og målrettet – uden at miste de nuancerede overvejelser. Typisk trives du bedre, samtidig med at du arbejder mere sikkert og kompetent.

Sagssupervision fokuserer på opgaven. I supervision på pædagogiske institutioner eller behandlingsinstitutioner betyder det, at beboeren eller brugeren er i fokus for samtalen. 

Personalesupervision kan også rette sig mere generelt mod udvalgte dimensioner af den faglige trivsel og udvikling. 

Det er vigtigt for mig at skelne mellem supervision og terapi – ingen bør, som jeg ser det, være forpligtet til at offentliggøre sine mere intime eller dybereliggende dynamiske processer på en arbejdsplads. Når individuelle, private dimensioner, påvirker arbejdet anbefaler jeg i stedet individuel coaching eller terapi.

Hvis du eller din arbejdsplads har brug for supervision, er du velkommen til at ringe eller maile, så vi kan aftale form og pris.

Psykolog • Britta Danø • Immervad 1, 1sal tv • 8000 Aarhus C • mail: psykolog@brittadanoe.dk • tlf. 25673737 • CVR nr. 32208673

Autoriseret af psykolognævnet

Medlem af dansk psykologforening

Britta Danø
Klinik Århus
Britta Danø
Klinik Århus

Samtaler hos psykolog - psykoterapi

Når du vælger et kort eller længere forløb med enten støttende samtaler eller psykoterapi hos mig, sikrer du dig en kombination af venlighed, varme og respekt – og professionel viden og erfaring.

Samtaler og psykoterapi har din psykiske trivsel som fokus og du er velkommen med små eller store problemer og udfordringer.

Jeg arbejder uafhængig af andre klinikker og psykologhuse – og vælger tilgang, teori og evt. redskaber skræddersyet til dig – selvfølgelig efter psykologforeningens og socialministeriets etiske og faglige retningslinjer.

Samtaler og psykoterapi kan være en støtte, både når du gerne vil forandre noget ved dig selv eller din livssituation – og når du er ubehageligt tilpas, fordi du står overfor forandringer, som du ikke ønsker. Det kan f.eks. være hvis du er plaget af angst, depression, stress, problemer med familien eller andre nære relationer eller en mere diffus utilpashed. Eller det kan skyldes sygdom, arbejdsløshed eller andres store livsforandringer.

Samtaler og psykoterapi er også en mulighed, når du er nysgerrig og ønsker at udvikle dig. Når udvikling er hovedærindet, er eksistentiel terapi særlig velegnet – denne terapiform øger indsigten i dig selv og dit liv. De forandringer denne terapiform medfører vil især ses og mærkes i din måde at forholde dig til dig selv og dit liv. De vil komme som resultat af øget indsigt og kendskab til dig selv og dine værdier og dermed være dybt integreret i dig og din personlighed.

Nogle mennesker er klar over, eller opdager undervejs, at de mønstre og overlevelsesstrategier, de har dannet for at klare svære oplevelser i barndommen, eller senere, er en forhindring for det liv, de længes efter. Her er NARM tilgangen særligt gunstig, da den retter sig mod den følelse, og stresstilstand der, sammen med selvopfattelsen og selvoplevelsen, knytter sig til oplevelserne og strategierne.

Ved chocktraumer (enkeltstående overvældende negative oplevelser) er den tilgang, som hedder Somatic Experiencing (SE) særligt velegnet. Vi skræddersyr sammen tilgangen undervejs.

Det er vigtigt, når du vælger psykolog, at du senest ved tredje samtale har en fornemmelse af, at du og din terapeut oplever både dig og din livssituation på ca. samme måde, at du oplever et godt samarbejde, og at du føler dig mødt, forstået, respekteret og hjulpet.

Supervision

Supervision styrker indsigten i, og fornemmelsen for, hvad dine styrker på er. Som hovedregel er supervision rettet mod at krystallisere og udvikle dine arbejdsmæssige kompetencer.

Du bliver mere sikker, afklaret og målrettet – uden at miste de nuancerede overvejelser. Typisk trives du bedre, samtidig med at du arbejder mere sikkert og kompetent.

Sagssupervision fokuserer på opgaven. I supervision på pædagogiske institutioner eller behandlingsinstitutioner betyder det, at beboeren eller brugeren er i fokus for samtalen. 

Personalesupervision kan også rette sig mere generelt mod udvalgte dimensioner af den faglige trivsel og udvikling. 

Det er vigtigt for mig at skelne mellem supervision og terapi – ingen bør, som jeg ser det, være forpligtet til at offentliggøre sine mere intime eller dybereliggende dynamiske processer på en arbejdsplads. Når individuelle, private dimensioner, påvirker arbejdet anbefaler jeg i stedet individuel coaching eller terapi.

Hvis du eller din arbejdsplads har brug for supervision, er du velkommen til at ringe eller maile, så vi kan aftale form og pris.

Psykolog • Britta Danø • Immervad 1, 1sal tv • 8000 Aarhus C • mail: psykolog@brittadanoe.dk • tlf. 25673737 • CVR nr. 32208673