Autoriseret af psykolognævnet

Medlem af dansk psykologforening

Britta Danø
Klinik Århus
Britta Danø
Klinik Århus

Hvem er jeg?

Uddannelse:

Jeg er uddannet psykolog, cand.psych, fra Århus Universitet og autoriseret af psykolognævnet under socialministeriet.

Derudover har jeg løbende efteruddannelse i den nyeste faglige viden, og er under løbende supervision. Desuden holder jeg mig opdateret med ny faglig viden, bl.a. via forskellige faglige medlemskaber, kurser og andre former for efteruddannelse (se nederst her, under efteruddannelse og netværk)

Jeg har selvstændig klinik og arbejder uafhængig af andre klinikker og psykologhuse – selvfølgelig efter socialministeriets og psykologforeningens etiske og faglige retningslinier.

Erfaring:

Privat praksis som psykolog, coach og supervisor.

Bred erfaring med arbejdet med mennesker fra både dag- og døgninstitutioner og fra undervisning af både børn, unge og voksne. Desuden har jeg været leder af et flygtningecenter under Dansk Røde Kors.

Tidligere deltidsansat på Regionshospitalet i Herning, primært med alvorlige psykiatriske problemstillinger som f.eks. psykoser og skizofreni. Jeg har erfaring med alle psykiatriske lidelser fra denne ansættelse, og fra arbejdet i egen klinik.

Tidligere været deltidsansat som psykolog hos Røde Kors. Herunder som centerpsykolog på et omsorgscenter for særligt sårbare børn og voksne. Aktuelt er jeg ekstern psykolog for Røde Kors. Her har jeg fået uddybet min viden om, og erfaring med kriser, traumer og også med mødet med andre kulturer.

Underviser derudover i varierende omfang i psykologi, tidligere som lektor på socialrådgivernes grunduddannelse og efteruddannelse. Nu kun i privat regi.

Som supervisor har jeg især erfaring med supervision af pædagogiske specialinstitutioner, samt skoler.

Bred erfaring med individuel supervision, gruppesupervision – og ledelses supervision.

Som coach har jeg især erfaring med såvel medarbejdere som ledere og mellemleder af større virksomheder med base i Jylland, herunder coaching af udstationerede medarbejdere.

Efteruddannelse og netværk:

– 2 årig efteruddannelse i psykodynamisk terapi for psykoser og personlighedsforstyrrelser ved: http://www.psykoseterapi.dk

– 2 årig efteruddannelse til eksistentiel psykoterapeut v/Ernesto Spinelli, tidligere professor ved Regents College i London. Se evt.: The new School of Psychology: http://www.tnsop.dk

– 2 årig efteruddannelse i metoden NARM, til behandling af udviklingstraumer og complekse traumer (C-ptsd).

– aktuelt under efteruddannelse i overbygningen/mastertræningen, v. Larry Heller, i forlængelse af den 2 årige NARM uddannelse.

– efteruddannelse i tilknytningsteoriens betydning for psykoterapi, 30 timer v. Sarah Daniel.

 

– efteruddannelse i teori og forskning ang. psykotraumatologi , 60 timer v Ask Elklit, Syddansk Universitet.

 

– Certificeret coach v/Ernesto Spinelli, tidligere professor ved Regents College i London

– Under løbende supervision hos Ernesto Spinelli, se: http://www.plexworld.com

– Et-årig uddannelse i forløsning af traumer og kriser: Somatic Experiencing (SE) v/Peter Levine; bl.a. forfatter til bogen”Væk Tigeren”:
http://www.traumahealing.com og http://www.traumeheling.com

– Div. kortere kurser i bl.a. selvpsykologi, stress, hjernens udvikling, proceswork, legeterapi m.v.

– Medlem af Dansk Psykologforening.

– Autoriseret af Psykolognævnet under socialministeriet. Her kan læse lidt om autorisation.

– Lektorgodkendt. Her kan du læse om kravene til lektorgodkendelse.

– Medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer:

– Medlem af The international Society for the Psychological treatment of The Schizophrenias and other psychoses: http://www.isps.org og http://www.isps-dk.dk

– Medlem af SEA/Society for existential Analysis.

Privat:

Født i 1957, gift med Jesper, som er arkitekt: http://www.jesperdano.dk.
Mor til en voksen søn.

Psykolog • Britta Danø • Immervad 1, 1sal tv • 8000 Aarhus C • mail: psykolog@brittadanoe.dk • tlf. 25673737 • CVR nr. 32208673

Autoriseret af psykolognævnet

Medlem af dansk psykologforening

Britta Danø
Klinik Århus
Britta Danø
Klinik Århus

Hvem er jeg?

Uddannelse:

Jeg er uddannet psykolog, cand.psych, fra Århus Universitet og autoriseret af psykolognævnet under socialministeriet.

Derudover har jeg løbende efteruddannelse i den nyeste faglige viden, og er under løbende supervision. Desuden holder jeg mig opdateret med ny faglig viden, bl.a. via forskellige faglige medlemskaber, kurser og andre former for efteruddannelse (se nederst her, under efteruddannelse og netværk)

Jeg har selvstændig klinik og arbejder uafhængig af andre klinikker og psykologhuse – selvfølgelig efter socialministeriets og psykologforeningens etiske og faglige retningslinier.

Erfaring:

Privat praksis som psykolog, coach og supervisor.

Bred erfaring med arbejdet med mennesker fra både dag- og døgninstitutioner og fra undervisning af både børn, unge og voksne. Desuden har jeg været leder af et flygtningecenter under Dansk Røde Kors.

Tidligere deltidsansat på Regionshospitalet i Herning, primært med alvorlige psykiatriske problemstillinger som f.eks. psykoser og skizofreni. Jeg har erfaring med alle psykiatriske lidelser fra denne ansættelse, og fra arbejdet i egen klinik.

Tidligere været deltidsansat som psykolog hos Røde Kors. Herunder som centerpsykolog på et omsorgscenter for særligt sårbare børn og voksne. Aktuelt er jeg ekstern psykolog for Røde Kors. Her har jeg fået uddybet min viden om, og erfaring med kriser, traumer og også med mødet med andre kulturer.

Underviser derudover i varierende omfang i psykologi, tidligere som lektor på socialrådgivernes grunduddannelse og efteruddannelse. Nu kun i privat regi.

Som supervisor har jeg især erfaring med supervision af pædagogiske specialinstitutioner, samt skoler.

Bred erfaring med individuel supervision, gruppesupervision – og ledelses supervision.

Som coach har jeg især erfaring med såvel medarbejdere som ledere og mellemleder af større virksomheder med base i Jylland, herunder coaching af udstationerede medarbejdere.

Efteruddannelse og netværk:

– 2 årig efteruddannelse i psykodynamisk terapi for psykoser og personlighedsforstyrrelser ved: http://www.psykoseterapi.dk

– 2 årig efteruddannelse til eksistentiel psykoterapeut v/Ernesto Spinelli, tidligere professor ved Regents College i London. Se evt.: The new School of Psychology: http://www.tnsop.dk

– 2 årig efteruddannelse i metoden NARM, til behandling af udviklingstraumer og complekse traumer (C-ptsd).

– aktuelt under efteruddannelse i overbygningen/mastertræningen, v. Larry Heller, i forlængelse af den 2 årige NARM uddannelse.

 

– efteruddannelse i tilknytningsteoriens betydning for psykoterapi, 30 timer v. Sarah Daniel.

 

– efteruddannelse i teori og forskning ang. psykotraumatologi , 60 timer v Ask Elklit, Syddansk Universitet.

 

– Certificeret coach v/Ernesto Spinelli, tidligere professor ved Regents College i London

– Under løbende supervision hos Ernesto Spinelli, se: http://www.plexworld.com

– Et-årig uddannelse i forløsning af traumer og kriser: Somatic Experiencing (SE) v/Peter Levine; bl.a. forfatter til bogen”Væk Tigeren”:
http://www.traumahealing.com og http://www.traumeheling.com

– Div. kortere kurser i bl.a. selvpsykologi, stress, hjernens udvikling, proceswork, legeterapi m.v.

– Medlem af Dansk Psykologforening.

– Autoriseret af Psykolognævnet under socialministeriet. Her kan læse lidt om autorisation.

– Lektorgodkendt. Her kan du læse om kravene til lektorgodkendelse.

– Medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer

– Medlem af The international Society for the Psychological treatment of The Schizophrenias and other psychoses: http://www.isps.org og http://www.isps-dk.dk

– Medlem af SEA/Society for existential Analysis.

Privat:

Født i 1957, gift med Jesper, som er arkitekt: http://www.jesperdano.dk.
Mor til en voksen søn.

Psykolog • Britta Danø • Immervad 1, 1sal tv • 8000 Aarhus C • mail: psykolog@brittadanoe.dk • tlf. 25673737 • CVR nr. 32208673