Autoriseret af psykolognævnet

Medlem af dansk psykologforening

Britta Danø
Klinik Århus
Britta Danø
Klinik Århus

Priser:

Jeg gør opmærksom på at alle priser stiger pr. 1. april 2020.

Priserne gælder for alle private, firmaer, institutioner, forsikringer mm.

Betaling samme dag, via MobilePay, kontant eller ved at indsætte beløbet på min konto. Manglende betaling samme dag kan medføre rykker med rykkergebyr på 100 kr.

En individuel samtale er på mellem 50 0g 60 min, lidt under en time, uanset formål. Der kan evt. aftale pris for længere tid:

Indtil 1. april er priserne:

 • Individuel terapi: 1050 kr. pr. samtale
 • Studerende (over 18 år, som modtager S.U.) Individuel terapi: 800 kr. pr. samtale (rabatpris)
 • Individuel samtale som del af parterapi-forløb: 1050 kr
Hvis du køber et klippekort med 5 individuelle samtaler får du 100 kr i rabat pr. samtale. Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter. Du køber et klippekort ved at indsætte beløbet: 4750 kr. på min konto (se nedenfor) eller Mobile Pay 70 377. Husk at anføre dit navn, og “klippekort” under “meddelelser vedrørende betalingen”. Tag kvitteringen med til den næste samtale. Det er en forudsætning for klippekort, at du betaler forud, og selv holder styr på antal samtaler.

Fra første april er priserne:
 
 • Individuel terapi: 1100 kr. pr. samtale – 
 • Klippekort: for 5 samtaler 5000 kr.
 • Studerende (over 18 år, som modtager S.U.) Individuel terapi: 900 kr. pr. samtale (rabatpris)
 • Individuel samtale som del af parterapi-forløb: 1100 kr

Alle par og familiesamtaler varer mellem 80 0g 90 min., lidt under 1,5 time – uanset formål. Det kan evt. aftales pris for længere tid:

Indtil 1. april er priserne:

  • Parterapi: 1650 kr. pr. samtale
  • Studerende (som modtager S.U.) Parterapi: 1200 kr. pr. samtale (rabatpris – kun, hvis begge er studerende)
  • Forældrerådgivning 1650 kr. pr. samtale (to forældre)
  • Familieterapi 1650 kr. pr. samtale ved to deltagere
 • Familieterapi med 3 eller flere deltagere: pris og tidsforbrug efter aftale.
Fra 1. april er priserne:
 
  • Parterapi: 1750 kr. pr. samtale
  • Klippekort på 5  parsamtaler: 8000 kr.
 • Studerende (som modtager S.U.) Parterapi: 1300 kr. pr. samtale (rabatpris – kun, hvis begge er studerende)
  • Forældrerådgivning 1750 kr. pr .samtale (to forældre)
  • Familieterapi 1750 kr. pr. samtale ved to deltagere
 • Familieterapi med 3 eller flere deltagere: pris og tidsforbrug efter aftale.
Der kan købes klippekort til parsamtaler: 5 samtaler koster før 1. april 7500 kr og efter første april 8.000 kr. Det er en forudsætning for klippekort, at du betaler forud, og selv holder styr på antal samtaler.Du køber et klippekort ved at indsætte beløbet på min konto (se nedenfor) eller Mobile Pay 70 377. Husk at anføre dit navn, og “klippekort par” under “meddelelser vedrørende betalingen”.

I forbindelse med arbejdslivet:

Før 1. april er priserne:

  • Coaching: 1300 kr. pr. time + moms
  • Individuel supervision: 1300 kr. pr. time + moms
 • Gruppesupervision: 2200 kr. pr. time + transport + moms
Efter 1. april er priserne:
 
 • Coaching: 1400 kr. pr. time + moms
 • Individuel supervision: 1400 kr. pr. time + moms
 • Gruppesupervision: 2200 kr. pr. time + transport + moms
 

(transport = statens højeste km. takst + aftalt timebetaling – typisk halv timeløn under kørselen for køretid fra Aarhus til supervisionsstedet)

 • Temadag 15.000 kr. (8 timer) + transport + moms
 • Oplæg: 5000 kr (2 timer) + transport + moms
 • Undervisning afhængig af opgavens art og omfang.

Betaling via forsikring:

I mange tilfælde kan ulykkesforsikring, familieforsikring eller helbredsforsikring betale et samtaleforløb. Ved tvivlstilfælde kan en opringning til dit forsikringsselskab afklare tvivlen, nogen gange suppleret med udtalelse fra læge eller psykolog.

Du kan kontakte din helbredsforsikring direkte, og behøver altså ikke orientere din arbejdsgiver om, at du har behov for at bruge en evt. arbejdsgiverbetalt helbredsforsikring. Dit forsikringsselskab orienterer ikke din arbejdsgiver, og det gør jeg heller ikke, med mindre du beder mig om det. 

Psykologer har tavshedspligt. Flere og flere forsikringsselskaber kræver dog, at psykologen kommer med løbende, korte udtalelser for at begrunde forløbets længde. Det er vigtigt, at vi løbende snakker om dette.

Ved samtaleforløb betalt af forsikringen har jeg pligt til at afslutte forløbet, når “skaden” er udbedret. Du har da muligheden for at fortsætte samtalerne på almindelige vilkår, hvis du har fået mod på at se på flere aspekter af dit liv. 

Sygesikring Danmark

Gør opmærksom på, hvis du er medlem af Sygesikringen Danmark, og undersøg evt. med Danmark, om der er tilskud i dit tilfælde.

Sygesikringen Danmark giver i nogle tilfælde et tilskud på 300 kr pr samtale i nogle tilfælde. Hvis du har en gruppeforsikring hos PenSam betaler sygesikringen Danmark hele beløbet.

Min bogholder indberetter til Sygesikringen Danmark ca d. 7. i hver måned, og herefter modtager du tilskuddet direkte fra Sygesikringen Danmark på din konto. 

Afbud

Afbud pr. telefon: senest to hverdage før – senest kl. 9. Senere afbud faktureres – undtaget er dog pludselig sygdom o.lgn.

Betalingsform

Alle privat betalende kunder betaler pr gang, og samme dag. Med mindre der er købt klippekort forud. Manglende betaling samme dag kan medføre rykker, og et rykker gebyr på 100 kr. pr samtale.

Hvis du ønsker at betale via netbank, bedes du medbringe kvittering for, at beløbet er indsat på konto nummer: 8401-0001291840. Husk at skrive dit navn i emnefeltet, også gerne et ord eller to om, hvad betalingen angår.

Du kan også betale via Mobilpay: 70377.
Husk også her at skrive dit navn i emnefeltet, hvis du ikke betaler fra din egen konto.

Ved kontant betaling får du en kvittering for betalingen.

Kommuner, offentlige institutioner, forsikringsselskaber og andre firmaer: faktura fremsendes. Betaling senest 8 dage efter faktura.

Tilskud fra sygesikringen:

Jeg modtager af praktiske årsager ikke klienter, der ønsker at bruge en evt. lægehenvisning med tilskud fra sygesikringen. Ønsker du at finde en psykolog med tilskud fra sygesikringen, se evt. www.psykologkontakt.dk eller http://www.psykologeridanmark.dk/

CVR.nr. 32208673

Psykolog • Britta Danø • Immervad 1, 1sal tv • 8000 Aarhus C • mail: psykolog@brittadanoe.dk • tlf. 25673737 • CVR nr. 32208673

Autoriseret af psykolognævnet

Medlem af dansk psykologforening

Britta Danø
Klinik Århus
Britta Danø
Klinik Århus

Priser:

Jeg gør opmærksom på at alle priser stiger pr. 1. april 2020.

Priserne gælder for alle private, firmaer, institutioner, forsikringer mm.

Betaling samme dag, via MobilePay, kontant eller ved at indsætte beløbet på min konto. Manglende betaling samme dag kan medføre rykker med rykkergebyr på 100 kr.

En individuel samtale er på mellem 50 0g 60 min, lidt under en time, uanset formål. Der kan evt. aftale pris for længere tid:

Indtil 1. april er priserne:

 • Individuel terapi: 1050 kr. pr. samtale
 • Studerende (over 18 år, som modtager S.U.) Individuel terapi: 800 kr. pr. samtale (rabatpris)
 • Individuel samtale som del af parterapi-forløb: 1050 kr
Hvis du køber et klippekort med 5 individuelle samtaler får du 100 kr i rabat pr. samtale. Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter. Du køber et klippekort ved at indsætte beløbet: 4750 kr. på min konto (se nedenfor) eller Mobile Pay 70 377. Husk at anføre dit navn, og “klippekort” under “meddelelser vedrørende betalingen”. Tag kvitteringen med til den næste samtale. Det er en forudsætning for klippekort, at du betaler forud, og selv holder styr på antal samtaler.

Fra første april er priserne:
 
 • Individuel terapi: 1100 kr. pr. samtale – 
 • Klippekort: for 5 samtaler 5000 kr.
 • Studerende (over 18 år, som modtager S.U.) Individuel terapi: 900 kr. pr. samtale (rabatpris)
 • Individuel samtale som del af parterapi-forløb: 1100 kr

Alle par og familiesamtaler varer mellem 80 0g 90 min., lidt under 1,5 time – uanset formål. Det kan evt. aftales pris for længere tid:

Indtil 1. april er priserne:

  • Parterapi: 1650 kr. pr. samtale
  • Studerende (som modtager S.U.) Parterapi: 1200 kr. pr. samtale (rabatpris – kun, hvis begge er studerende)
  • Forældrerådgivning 1650 kr. pr. samtale (to forældre)
  • Familieterapi 1650 kr. pr. samtale ved to deltagere
 • Familieterapi med 3 eller flere deltagere: pris og tidsforbrug efter aftale.
Fra 1. april er priserne:
 
  • Parterapi: 1750 kr. pr. samtale
  • Klippekort på 5  parsamtaler: 8000 kr.
 • Studerende (som modtager S.U.) Parterapi: 1300 kr. pr. samtale (rabatpris – kun, hvis begge er studerende)
  • Forældrerådgivning 1750 kr. pr .samtale (to forældre)
  • Familieterapi 1750 kr. pr. samtale ved to deltagere
 • Familieterapi med 3 eller flere deltagere: pris og tidsforbrug efter aftale.
Der kan købes klippekort til parsamtaler: 5 samtaler koster før 1. april 7500 kr og efter første april 8.000 kr. Det er en forudsætning for klippekort, at du betaler forud, og selv holder styr på antal samtaler.Du køber et klippekort ved at indsætte beløbet på min konto (se nedenfor) eller Mobile Pay 70 377. Husk at anføre dit navn, og “klippekort par” under “meddelelser vedrørende betalingen”.

I forbindelse med arbejdslivet:

Før 1. april er priserne:

  • Coaching: 1300 kr. pr. time + moms
  • Individuel supervision: 1300 kr. pr. time + moms
 • Gruppesupervision: 2200 kr. pr. time + transport + moms
Efter 1. april er priserne:
 
 • Coaching: 1400 kr. pr. time + moms
 • Individuel supervision: 1400 kr. pr. time + moms
 • Gruppesupervision: 2200 kr. pr. time + transport + moms
 

(transport = statens højeste km. takst + aftalt timebetaling – typisk halv timeløn under kørselen for køretid fra Aarhus til supervisionsstedet)

 • Temadag 15.000 kr. (8 timer) + transport + moms
 • Oplæg: 5000 kr (2 timer) + transport + moms
 • Undervisning afhængig af opgavens art og omfang.

Betaling via forsikring:

I mange tilfælde kan ulykkesforsikring, familieforsikring eller helbredsforsikring betale et samtaleforløb. Ved tvivlstilfælde kan en opringning til dit forsikringsselskab afklare tvivlen, nogen gange suppleret med udtalelse fra læge eller psykolog.

Du kan kontakte din helbredsforsikring direkte, og behøver altså ikke orientere din arbejdsgiver om, at du har behov for at bruge en evt. arbejdsgiverbetalt helbredsforsikring. Dit forsikringsselskab orienterer ikke din arbejdsgiver, og det gør jeg heller ikke, med mindre du beder mig om det. 

Psykologer har tavshedspligt. Flere og flere forsikringsselskaber kræver dog, at psykologen kommer med løbende, korte udtalelser for at begrunde forløbets længde. Det er vigtigt, at vi løbende snakker om dette.

Ved samtaleforløb betalt af forsikringen har jeg pligt til at afslutte forløbet, når “skaden” er udbedret. Du har da muligheden for at fortsætte samtalerne på almindelige vilkår, hvis du har fået mod på at se på flere aspekter af dit liv. 

Sygesikring Danmark

Gør opmærksom på, hvis du er medlem af Sygesikringen Danmark, og undersøg evt. med Danmark, om der er tilskud i dit tilfælde.

Sygesikringen Danmark giver i nogle tilfælde et tilskud på 300 kr pr samtale i nogle tilfælde. Hvis du har en gruppeforsikring hos PenSam betaler sygesikringen Danmark hele beløbet.

Min bogholder indberetter til Sygesikringen Danmark ca d. 7. i hver måned, og herefter modtager du tilskuddet direkte fra Sygesikringen Danmark på din konto.

Afbud

Afbud pr. telefon: senest to hverdage før – senest kl. 9. Senere afbud faktureres – undtaget er dog pludselig sygdom o.lgn.

Betalingsform

Alle privat betalende kunder betaler pr gang, og samme dag. Med mindre der er købt klippekort forud. Manglende betaling samme dag kan medføre rykker, og et rykker gebyr på 100 kr. pr samtale.

Hvis du ønsker at betale via netbank, bedes du medbringe kvittering for, at beløbet er indsat på konto nummer: 8401-0001291840. Husk at skrive dit navn i emnefeltet, også gerne et ord eller to om, hvad betalingen angår.

Du kan også betale via Mobilpay: 70377.
Husk også her at skrive dit navn i emnefeltet, hvis du ikke betaler fra din egen konto.

Ved kontant betaling får du en kvittering for betalingen.

Kommuner, offentlige institutioner, forsikringsselskaber og andre firmaer: faktura fremsendes. Betaling senest 8 dage efter faktura.

Tilskud fra sygesikringen:

Jeg modtager af praktiske årsager ikke klienter, der ønsker at bruge en evt. lægehenvisning med tilskud fra sygesikringen. Ønsker du at finde en psykolog med tilskud fra sygesikringen, se evt. www.psykologkontakt.dk eller
 http://www.psykologeridanmark.dk/

CVR.nr. 32208673

Psykolog • Britta Danø • Immervad 1, 1sal tv • 8000 Aarhus C • mail: psykolog@brittadanoe.dk • tlf. 25673737 • CVR nr. 32208673