Autoriseret af psykolognævnet

Medlem af dansk psykologforening

Britta Danø
Klinik Århus

ADHD

… er betegnelsen for en række vanskeligheder, som også kaldes hyperaktivitet. AD står for Attention Deficit (opmærksomhedsforstyrrelse) og HD står for Hyperaktivity (hyperaktiviteten).

Tidligere mente man, at man voksede fra det. Idag ved man, at for ca 50 % varer vanskelighederne ved ind i voksenlivet. Det er vanskeligheder, der gør det svært og stressende at klare et almindelig hverdagsliv og arbejdsliv. Nogle af de mest almindelige symptomer er:

– uro
– rastløshed
– impulsivitet
– stærke følelser der løber af med personen

– manglende overblik
– roder, eller er nødt til at bruge meget energi på orden
– koncentrationsbesvær
– afledes let
– glemmer, eller må bruge meget energi på at huske
– gør ikke ting færdige

Nogle med ADHD får et misbrug – som forsøg på at mestre vanskelighederne. Det bliver de desværre typisk større af.

For piger og kvinder får ADHD ofte et andet udtryk hvor især hyperaktiviteten er mere diskret – hos nogle i form af indre uro. ADHD overses derfor ofte hos piger og kvinder.

Endeligt findes der hyperaktivitet uden opmærksomhedsforstyrrelser, og opmærksomhedsforstyrrelser uden hyperaktivitet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle følelsesmæssige udfordringer kan give samme symptombillede, uden at der er tale om ADHD – så det er vigtigt med en udredning eller vurdering hos en fagperson med indsigt i emnet. ADHD og de forskellige former for følelsesmæssige problemer skal naturligvis ikke behandles eller takles på samme måde.

Hvis du tror at du eller en af dine kære har ADHD, er du velkommen til at booke en tid til samtale, så jeg kan hjælpe med at vurdere vanskelighederne. Den endelige diagnose skal stilles af en læge med speciale i psykiatri eller en neuropsykolog for at blive respekteret i det offentlige system.

Jeg kan også hjælpe med coaching i forhold til at du former din hverdag, så du kan leve et godt og tilfredsstillende liv, som den du er.

Terapi mod angst

Angst kan være generende eller direkte invaliderende.

Alle mennesker oplever ind imellem angst – det er en del af vores overlevelsesberedskab. Den eksistentielle angst er uundgåelig – en reaktion på livets uforudsigelighed – og kan med hjælp blive en kilde og inspiration til livslyst og mening. Se eventuelt mere under eksistentiel samtale og terapi.

Men angst kan tage andre former, der kan styre og invalidere dit liv:

– Panikangst er regulære angstanfald, der kommer hurtigt og tilsyneladende uden grund. Typisk giver denne angst: smerter i brystet, hjertebanken m.v. Mange tror, de er ved at få et hjerteanfald, når de oplever kraftig angst af denne type.
– Socialangst er angsten for andre mennesker. Også denne angstform kan virke overvældende.
– Generaliseret angst er en mere diffus og varig angst, som heller ikke har een klar årsag. men kan være temmelig ubehagelig
– Fobier er overvældende angst for bestemte ting, angst for: edderkopper, højder, sygdomsangst mv. Nogle fobier er relativt lette at fjerne, andre er mere sejglivede
– Psykotisk angst er angst, der hænger sammen med at opfattelsen, forståelsen eller evnen til at håndtere virkeligheden svigter. Hvis du har psykotisk angst, er det ofte vigtigt, at din psykolog samarbejder med en læge, eller en speciallæge i psykiatri. Ikke alle psykologer arbejde med denne form for angst; men da jeg har erfaring som psykolog i Regionspsykiatrien, anser jeg det i nogle tilfælde for forsvarligt, at arbejde med denne form for angst.

De fleste former for angst kan behandles med terapi, og du er velkommen til at bestille tid til en samtale, hvis du vil se nærmere på den angst, der hæmmer dit liv.

Nogle former for angst er mere isolerede og terapi vil her fokusere på redskaber til coping eller forandring af det der udløser angsten. Terapi kan i disse tilfælde ofte være effektivt i korte forløb.

Andre former for angst er symptomer på, at du og din livssituation ikke passer godt til hinanden. I de tilfælde er det vigtigt for en vellykket terapi, at du og jeg sammen lærer dig godt at kende, og sammen udforsker dit liv og de justeringer, der kan gøre dig mere glad og tryg i verden. En terapi af denne art er ofte langvarig, og ofte velgørende ud over at angsten mindskes eller forsvinder.

Jeg er uddannet til at vurdere art og omfang af angsten, og hvilken strategi – terapi, medicin eller en kombination – der egner sig til at du kommer godt videre med dit liv.

Psykolog • Britta Danø • Immervad 1, 1sal tv • 8000 Aarhus C • mail: psykolog@brittadanoe.dk • tlf. 25673737 • CVR nr. 32208673

Autoriseret af psykolognævnet

Medlem af dansk psykologforening

Britta Danø
Klinik Århus

ADHD

… er betegnelsen for en række vanskeligheder, som også kaldes hyperaktivitet. AD står for Attention Deficit (opmærksomhedsforstyrrelse) og HD står for Hyperaktivity (hyperaktiviteten).

Tidligere mente man, at man voksede fra det. Idag ved man, at for ca 50 % varer vanskelighederne ved ind i voksenlivet. Det er vanskeligheder, der gør det svært og stressende at klare et almindelig hverdagsliv og arbejdsliv. Nogle af de mest almindelige symptomer er:

– uro
– rastløshed
– impulsivitet
– stærke følelser der løber af med personen

– manglende overblik
– roder, eller er nødt til at bruge meget energi på orden
– koncentrationsbesvær
– afledes let
– glemmer, eller må bruge meget energi på at huske
– gør ikke ting færdige

Nogle med ADHD får et misbrug – som forsøg på at mestre vanskelighederne. Det bliver de desværre typisk større af.

For piger og kvinder får ADHD ofte et andet udtryk hvor især hyperaktiviteten er mere diskret – hos nogle i form af indre uro. ADHD overses derfor ofte hos piger og kvinder.

Endeligt findes der hyperaktivitet uden opmærksomhedsforstyrrelser, og opmærksomhedsforstyrrelser uden hyperaktivitet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle følelsesmæssige udfordringer kan give samme symptombillede, uden at der er tale om ADHD – så det er vigtigt med en udredning eller vurdering hos en fagperson med indsigt i emnet. ADHD og de forskellige former for følelsesmæssige problemer skal naturligvis ikke behandles eller takles på samme måde.

Hvis du tror at du eller en af dine kære har ADHD, er du velkommen til at booke en tid til samtale, så jeg kan hjælpe med at vurdere vanskelighederne. Den endelige diagnose skal stilles af en læge med speciale i psykiatri eller en neuropsykolog for at blive respekteret i det offentlige system.

Jeg kan også hjælpe med coaching i forhold til at du former din hverdag, så du kan leve et godt og tilfredsstillende liv, som den du er.

Terapi mod angst

Angst kan være generende eller direkte invaliderende.

Alle mennesker oplever ind imellem angst – det er en del af vores overlevelsesberedskab. Den eksistentielle angst er uundgåelig – en reaktion på livets uforudsigelighed – og kan med hjælp blive en kilde og inspiration til livslyst og mening. Se eventuelt mere under eksistentiel samtale og terapi.

Men angst kan tage andre former, der kan styre og invalidere dit liv:

– Panikangst er regulære angstanfald, der kommer hurtigt og tilsyneladende uden grund. Typisk giver denne angst: smerter i brystet, hjertebanken m.v. Mange tror, de er ved at få et hjerteanfald, når de oplever kraftig angst af denne type.
– Socialangst er angsten for andre mennesker. Også denne angstform kan virke overvældende.
– Generaliseret angst er en mere diffus og varig angst, som heller ikke har een klar årsag. men kan være temmelig ubehagelig
– Fobier er overvældende angst for bestemte ting, angst for: edderkopper, højder, sygdomsangst mv. Nogle fobier er relativt lette at fjerne, andre er mere sejglivede
– Psykotisk angst er angst, der hænger sammen med at opfattelsen, forståelsen eller evnen til at håndtere virkeligheden svigter. Hvis du har psykotisk angst, er det ofte vigtigt, at din psykolog samarbejder med en læge, eller en speciallæge i psykiatri. Ikke alle psykologer arbejde med denne form for angst; men da jeg har erfaring som psykolog i Regionspsykiatrien, anser jeg det i nogle tilfælde for forsvarligt, at arbejde med denne form for angst.

De fleste former for angst kan behandles med terapi, og du er velkommen til at bestille tid til en samtale, hvis du vil se nærmere på den angst, der hæmmer dit liv.

Nogle former for angst er mere isolerede og terapi vil her fokusere på redskaber til coping eller forandring af det der udløser angsten. Terapi kan i disse tilfælde ofte være effektivt i korte forløb.

Andre former for angst er symptomer på, at du og din livssituation ikke passer godt til hinanden. I de tilfælde er det vigtigt for en vellykket terapi, at du og jeg sammen lærer dig godt at kende, og sammen udforsker dit liv og de justeringer, der kan gøre dig mere glad og tryg i verden. En terapi af denne art er ofte langvarig, og ofte velgørende ud over at angsten mindskes eller forsvinder.

Jeg er uddannet til at vurdere art og omfang af angsten, og hvilken strategi – terapi, medicin eller en kombination – der egner sig til at du kommer godt videre med dit liv.

Psykolog • Britta Danø • Immervad 1, 1sal tv • 8000 Aarhus C • mail: psykolog@brittadanoe.dk • tlf. 25673737 • CVR nr. 32208673