Autoriseret af psykolognævnet

Medlem af dansk psykologforening

Britta Danø
Klinik Århus

Autisme - Asperger

Om autismespektret

Autismespekteret er et begreb man bruger til at beskrive forskellige typer, og grader, af vanskeligheder med sociale samspil. Det kan f.eks. være diagnose som:

– asperger
– infantil autisme
– autisme, anden type

Der er typisk tale om vanskeligheder med at aflæse følelsestilstande og følelsesmæssige reaktioner, og med at agere hensigtsmæssigt i.f.t. andres følelser. En anden typisk vanskelighed kan være at aflæse sociale signaler, og at aflæse, forstå og opføre sig hensigtsmæssigt i.f.t. de gængse sociale spilleregler. 

Mennesker med vanskeligheder, som kan diagnosticeres indenfor autismespektret har også typisk vanskeligheder med empati. Ikke altid på den måde, at de er kolde, eller lige glade med andre, men typisk således, at de ikke spontant aflæser og reagerer hensigtsmæssigt på andres tilstand, følelse og hensigt.

Kommunikationen er vanskelig eller ubehagelig for mange med disse vanskeligheder. Nogle kan bedre kommunikere via internettet, hvor kontakten ikke er så intens, at den virker overvældende eller forstyrrende.

Nogle mennesker med autisme spektrum relaterede vanskeligheder har også vanskeligheder med fantasi og forestillingsevne. Det kan være mangel på fantasi, at fantasien løber løbsk, eller vanskeligheder med at forestille sig noget nyt. 

Mennesker med en diagnose som infantil autisme eller autisme, anden type har et bredt spekter af de vanskeligheder jeg nævner ovenfor, og ofte, men ikke altid andre, andre, ledsagende vanskeligheder. Det kan være nedsatte kognitive evner, herunder ADHD eller begavelsesmæssigt. Eller der kan være tale om psykiatriske vanskeligheder.

Ofte er mennesker med disse vanskeligheder præget af behov for orden, struktur og forudsigelighed. Dette kan bedst forstås som et værn mod angst, og som et udtryk for, at de grundlæggende vanskeligheder kan gøre hverdagens små og store oplevelser og gøremål meget vanskelige og uforudsigelige. Nogle mennesker med disse udfordringer kan selv skabe strukturen, mens det for andre er en fordel at få hjælp til det. Andre kommer til at skabe for meget, og for ufleksibelt struktur.

Har man altid autisme - hvis man har disse symptomer?

Børn og voksne der slås med følelser, eller andre udfordringer, som overstiger det barnet er moden til at klare, kan bl.a. reagere med vanskeligheder, der kan minde om symptomerne på autisme, eller ADHD (tidligere kaldet DAMP).

Det er derfor vigtigt at vurdere personen, vanskelighederne og situationen grundigt, før diagnosen stilles.

Endnu en vigtig pointe er, at børn med autisme også kan udvikle sig, hvis de har de rette udviklingsbetingelser – og selvfølgelig også kan påvirkes negativt og sættes tilbage i udvikling, hvis de bokser med stærke følelser eller andre udfordringer.

Med andre ord: barnets miljø, og relationen til forældre, søskende, venner o.s.v. er altid vigtige elementer i barnets trivsel og opvækst.

Specielt om Asperger diagnosen

Asperger diagnosen er ikke så grundigt beskrevet i vores nuværende diagnosesystem, og diagnosen forsvinder helt med det nye diagnosesystem, ICD11, som integreres i det danske sundhedsvæsen i løbet af 2019. 

Mennesker med vanskeligheder, der kan diagnosticeres under Asperger diagnosen, har samme type vanskeligheder som beskrevet ovenfor – men typisk enten i mildere grad, eller måske opfylder personen kun en del af symptombilledet. 

Der er ikke lige så ofte ledsagende vanskeligheder. Mennesker med en Asperger problematik er typisk normalt begavede eller velbegavede.

Dette giver typisk overskud til at arbejde bevidst med at lære de ting, som giver sociale, og ind imellem følelsesmæssige vanskeligheder. Nogle kan bruge almindelig støtte fra familie og venner, andre pædagogisk støtte, og andre igen kan bruge psykologiske samtaler.

Disse mennesker har ofte, men ikke altid, særinteresser, som de er meget optagede af, og får specialviden om. Andre kendetegn, som ofte, men ikke altid er til stede er fysisk følsomhed overfor f.eks. uld, lyde etc. eller motorisk klodsethed.

Piger og kvinder med autisme eller Asperger kan have langt mere diskrete vanskeligheder end mænd og drenge – de er med andre ord sværere at diagnosticere. Da kravene og forventningerne til følelsesmæssige og sociale kompetencer kulturelt er højere for kvinder end mænd, kan det være vigtigt at kende og respektere vanskelighederne.

Hvad kan jeg hjælpe med?

Vi kan tage en indledende samtale, hvor jeg hjælper med at vurdere, om der er begrundet mistanke om denne type vanskelighed, og om en evt. diagnose kan gøre gavn.

Jeg kan også hjælpe med at vurdere, om der er andre vanskeligheder, der præger billedet. – og hvad der evt. kan gøre for at hjælpe barnet, eller den voksne, til at udvikle sig. Det gælder både for børn med og uden autismerelaterede vanskeligheder.

Hvis der er tale om problemer under autismespektret, kan undersøgelsen af børn og unge foretages via børnepsykiatrien, efter henvisning fra egen læge. Undersøgelsen af voksne foretages i nogle tilfælde i psykiatrien, hvis den har behandlingsmæssig betydningen. I andre tilfælde kan det være vanskeligt at blive udredt via det offentlige system. I dag er det typisk kun hvis diagnosen har beskæftigelsesmæssig værdi, at socialforvaltningen går ind i sagen hos voksne.

Alternativt kan du få lavet en udredning for egen regning. Det koster typisk et sted mellem 10.000 og 20.000 kr. Jeg kan lave forarbejdet, og kan derudover anbefale, at du henvender dig til Center for Autisme, som har ekspertisen http://www.centerforautisme.dk.

 Jeg laver også gerne den fulde udredning. Det omfatter altid en grundig samtale om vanskelighederne, og livshistorien. For en sikker diagnose er det værdifuldt, og i nogle tilfælde nødvendigt, at jeg får lov at snakke med personens nærmeste omsorgsperson under opvæksten. Endeligt bruger jeg nogen gang forskellige tests, som f.eks. WAIS eller ADOS. Som hovedregel anbefaler jeg dog, at udredningen laves hos speciallæge i psykiatri, specialpsykolog eller hos http://www.centerforautisme.dk. – dette fordi det er min erfaring, at diagnosen respekteres bedst i det offentlige system, fra disse.

Derudover kan samtaler nogen gange være en god ide, som støtte til at få hverdagen til at fungere bedst muligt. Her kan jeg ofte tilbyde min assistance.

Samtaler

Især som forældre til et barn, eller en ung, med denne type vanskeligheder kan der være brug for støttende samtaler. Der kan være brug for vejledning og oplysning – og der kan være brug for terapi, for at vænne sig til den livssituation, man oplever, og måske ændre nogle udvalgte elementer.

Det har altid en stor og væsentlig betydning, at man bliver set, hørt og respekterer af sine nærmeste, at man oplever, at de ser og møder ens reelle behov, og at man føler sig mødt, anerkendt og respekteret. Dette gælder også de mennesker, der har vanskeligheder under autismespektret.

Du er velkommen til at henvende dig, så vi sammen kan se på, hvad jeg eventuelt kan hjælpe dig med.

Der er også mulighed for hjælp og støtte hos autismeforeningen: http://www.autismeforening.dk

Se afsnittet om Børn og unge.

Psykolog • Britta Danø • Immervad 1, 1sal tv • 8000 Aarhus C • mail: psykolog@brittadanoe.dk • tlf. 25673737 • CVR nr. 32208673

Autoriseret af psykolognævnet

Medlem af dansk psykologforening

Britta Danø
Klinik Århus

Autisme - Asperger

Om autismespektret

Autismespekteret er et begreb man bruger til at beskrive forskellige typer, og grader, af vanskeligheder med sociale samspil. Det kan f.eks. være diagnose som:

– asperger
– infantil autisme
– autisme, anden type

Der er typisk tale om vanskeligheder med at aflæse følelsestilstande og følelsesmæssige reaktioner, og med at agere hensigtsmæssigt i.f.t. andres følelser. En anden typisk vanskelighed kan være at aflæse sociale signaler, og at aflæse, forstå og opføre sig hensigtsmæssigt i.f.t. de gængse sociale spilleregler. 

Mennesker med vanskeligheder, som kan diagnosticeres indenfor autismespektret har også typisk vanskeligheder med empati. Ikke altid på den måde, at de er kolde, eller lige glade med andre, men typisk således, at de ikke spontant aflæser og reagerer hensigtsmæssigt på andres tilstand, følelse og hensigt.

Kommunikationen er vanskelig eller ubehagelig for mange med disse vanskeligheder. Nogle kan bedre kommunikere via internettet, hvor kontakten ikke er så intens, at den virker overvældende eller forstyrrende.

Nogle mennesker med autisme spektrum relaterede vanskeligheder har også vanskeligheder med fantasi og forestillingsevne. Det kan være mangel på fantasi, at fantasien løber løbsk, eller vanskeligheder med at forestille sig noget nyt. 

Mennesker med en diagnose som infantil autisme eller autisme, anden type har et bredt spekter af de vanskeligheder jeg nævner ovenfor, og ofte, men ikke altid andre, andre, ledsagende vanskeligheder. Det kan være nedsatte kognitive evner, herunder ADHD eller begavelsesmæssigt. Eller der kan være tale om psykiatriske vanskeligheder.

Ofte er mennesker med disse vanskeligheder præget af behov for orden, struktur og forudsigelighed. Dette kan bedst forstås som et værn mod angst, og som et udtryk for, at de grundlæggende vanskeligheder kan gøre hverdagens små og store oplevelser og gøremål meget vanskelige og uforudsigelige. Nogle mennesker med disse udfordringer kan selv skabe strukturen, mens det for andre er en fordel at få hjælp til det. Andre kommer til at skabe for meget, og for ufleksibelt struktur.

Har man altid autisme - hvis man har disse symptomer?

Børn og voksne der slås med følelser, eller andre udfordringer, som overstiger det barnet er moden til at klare, kan bl.a. reagere med vanskeligheder, der kan minde om symptomerne på autisme, eller ADHD (tidligere kaldet DAMP).

Det er derfor vigtigt at vurdere personen, vanskelighederne og situationen grundigt, før diagnosen stilles.

Endnu en vigtig pointe er, at børn med autisme også kan udvikle sig, hvis de har de rette udviklingsbetingelser – og selvfølgelig også kan påvirkes negativt og sættes tilbage i udvikling, hvis de bokser med stærke følelser eller andre udfordringer.

Med andre ord: barnets miljø, og relationen til forældre, søskende, venner o.s.v. er altid vigtige elementer i barnets trivsel og opvækst.

Specielt om Asperger diagnosen

Asperger diagnosen er ikke så grundigt beskrevet i vores nuværende diagnosesystem, og diagnosen forsvinder helt med det nye diagnosesystem, ICD11, som integreres i det danske sundhedsvæsen i løbet af 2019. 

Mennesker med vanskeligheder, der kan diagnosticeres under Asperger diagnosen, har samme type vanskeligheder som beskrevet ovenfor – men typisk enten i mildere grad, eller måske opfylder personen kun en del af symptombilledet. 

Der er ikke lige så ofte ledsagende vanskeligheder. Mennesker med en Asperger problematik er typisk normalt begavede eller velbegavede.

Dette giver typisk overskud til at arbejde bevidst med at lære de ting, som giver sociale, og ind imellem følelsesmæssige vanskeligheder. Nogle kan bruge almindelig støtte fra familie og venner, andre pædagogisk støtte, og andre igen kan bruge psykologiske samtaler.

Disse mennesker har ofte, men ikke altid, særinteresser, som de er meget optagede af, og får specialviden om. Andre kendetegn, som ofte, men ikke altid er til stede er fysisk følsomhed overfor f.eks. uld, lyde etc. eller motorisk klodsethed.

Piger og kvinder med autisme eller Asperger kan have langt mere diskrete vanskeligheder end mænd og drenge – de er med andre ord sværere at diagnosticere. Da kravene og forventningerne til følelsesmæssige og sociale kompetencer kulturelt er højere for kvinder end mænd, kan det være vigtigt at kende og respektere vanskelighederne.

Hvad kan jeg hjælpe med?

Vi kan tage en indledende samtale, hvor jeg hjælper med at vurdere, om der er begrundet mistanke om denne type vanskelighed, og om en evt. diagnose kan gøre gavn.

Jeg kan også hjælpe med at vurdere, om der er andre vanskeligheder, der præger billedet. – og hvad der evt. kan gøre for at hjælpe barnet, eller den voksne, til at udvikle sig. Det gælder både for børn med og uden autismerelaterede vanskeligheder.

Hvis der er tale om problemer under autismespektret, kan undersøgelsen af børn og unge foretages via børnepsykiatrien, efter henvisning fra egen læge. Undersøgelsen af voksne foretages i nogle tilfælde i psykiatrien, hvis den har behandlingsmæssig betydningen. I andre tilfælde kan det være vanskeligt at blive udredt via det offentlige system. I dag er det typisk kun hvis diagnosen har beskæftigelsesmæssig værdi, at socialforvaltningen går ind i sagen hos voksne.

Alternativt kan du få lavet en udredning for egen regning. Det koster typisk et sted mellem 10.000 og 20.000 kr. Jeg kan lave forarbejdet, og kan derudover anbefale, at du henvender dig til Center for Autisme, som har ekspertisen http://www.centerforautisme.dk.

 Jeg laver også gerne den fulde udredning. Det omfatter altid en grundig samtale om vanskelighederne, og livshistorien. For en sikker diagnose er det værdifuldt, og i nogle tilfælde nødvendigt, at jeg får lov at snakke med personens nærmeste omsorgsperson under opvæksten. Endeligt bruger jeg nogen gang forskellige tests, som f.eks. WAIS eller ADOS. Som hovedregel anbefaler jeg dog, at udredningen laves hos speciallæge i psykiatri, specialpsykolog eller hos http://www.centerforautisme.dk. – dette fordi det er min erfaring, at diagnosen respekteres bedst i det offentlige system, fra disse.

Derudover kan samtaler nogen gange være en god ide, som støtte til at få hverdagen til at fungere bedst muligt. Her kan jeg ofte tilbyde min assistance.

Samtaler

Især som forældre til et barn, eller en ung, med denne type vanskeligheder kan der være brug for støttende samtaler. Der kan være brug for vejledning og oplysning – og der kan være brug for terapi, for at vænne sig til den livssituation, man oplever, og måske ændre nogle udvalgte elementer.

Det har altid en stor og væsentlig betydning, at man bliver set, hørt og respekterer af sine nærmeste, at man oplever, at de ser og møder ens reelle behov, og at man føler sig mødt, anerkendt og respekteret. Dette gælder også de mennesker, der har vanskeligheder under autismespektret.

Du er velkommen til at henvende dig, så vi sammen kan se på, hvad jeg eventuelt kan hjælpe dig med.

Der er også mulighed for hjælp og støtte hos autismeforeningen: http://www.autismeforening.dk

Se afsnittet om Børn og unge.

Psykolog • Britta Danø • Immervad 1, 1sal tv • 8000 Aarhus C • mail: psykolog@brittadanoe.dk • tlf. 25673737 • CVR nr. 32208673