Autoriseret af psykolognævnet

Medlem af dansk psykologforening

Britta Danø
Klinik Århus
Britta Danø
Klinik Århus

Hvad er parterapi?

Parterapi har to menneskers psykiske trivsel som fokus – og som en vigtig del heraf: fælleskabet mellem dem.

– måske sårer i hinanden
– måske skændes i over opvask, støvsugning, børn o.s.v.
– måske glider I fra hinanden
– eller den ene har måske været utro, eller følt sig fristet
– måske er I i tvivl, eller uenige, om et eller flere store valg

Endnu en grund til parterapi kan være, at der på trods af, at der ikke er smerte, skænderi eller frustration heller ikke er en oplevelse af glæde og mening i forholdet.

Mange oplever i parforholdet et dilemma mellem tryghed og frihed – mellem kærlighed og selvudfoldelse – mellem harmoni og intensitet eller andre eksistentielle modsætninger. Typisk er der brug for at parret får talt om, hvad der er vigtigt i livet, hvordan det gode liv ser ud. Parterapi er et velegnet forum, for disse samtaler – terapi medfører som regel, at samtalerne fortsætter derhjemme.

I parterapi, såvel som i individuel terapi, er jeg ikke “dommer” over den rigtige eller forkerte måde at leve på. Det er jeres syn på jer selv, livet og samlivet der er centralt – og jeres valg og livsvalg, der er i spil.

Når det er “sagt”: er der børn i forholdet stiller jeg gerne den nyeste forskningsbaserede viden om børns udvikling og udviklingsbehov til rådighed.

Parterapi har yderligere som mål, at styrke to menneskers evne til at tale om og forstå deres egne og partnerens syn på sig selv, verden og hvilken måde de ønsker at leve.

Når frustrationerne medfører behov for parterapi er det tegn på at hver af de to mennesker har brug for at forstå både sig selv og den anden – og måske tage stilling til vigtige spørgsmål på ny. Parterapi medfører således altid at hver enkelt under parterapien har modtaget terapi i et eller andet omfang.

Ofte resulterer terapi i et bedre og mere glædesfyldt samliv. Endeligt er målet for parterapi at begge individer, og evt. involverede børn, trives.

Det sker også at samtalerne resulterer i et brud. I disse tilfælde vil bruddet ofte forløbe med bedre forståelse end uden parterapi.

Når det er sagt, må jeg indrømme, at jeg har en svaghed for kærligheden, som ind imellem skinner igennem i det jeg siger og gør, i parterapien. Dette er heldigvis afbalanceret af respekt for, at kærligheden kan have mange ansigter, former og udtryk.

Jeg vægter altid hensynet til børnene – og finder som regel, at det er muligt for hver enkelt familie at finde lige præcis deres måde at leve på, hvor både børn og voksne trives.

Fokus i parterapi

Når to mennesker vælger at dele centrale livsområder som f.eks. seksualitet og måske også bolig, økonomi, forældreskab, fremtidsudsigter o.s.v. kommer disse to mennesker opfattelse af sig selv og af “et godt liv” i spil.

I de tilfælde og de livsområder hvor I oplever fælleskab og fælles udgangspunkt giver det ofte en dyb fornemmelse af glæde og meningsfuldhed. Dette er i sig selv værdifuldt.

Det kan også give tryghed og overskud til at rette dig, eller jer, mod større mål. Det kan være individuelle mål, eller fælles mål som f.eks. børn, familie, bopæl m.m.

I de tilfælde hvor du oplever at den andens livssyn eller den andens perspektiv på vigtige emner eller dimensioner er afgørende forskelligt fra dit, kan det give anledning til smerte og frustration – og udfordre parforholdet alvorligt. Det udfordrer også typisk det enkelte menneske alvorligt.

Endnu et forhold, der kommer i spil i et parforhold er den enkeltes personlige integration – den enkeltes evne til at forene holdning og handling. Det er mere almindeligt end vi til daglig tænker over, at vi ikke handler i overensstemmelse med den holdning, vi udtrykker. Dette kan selvfølgelig skyldes simpel dårlig vilje, snyd eller usandfærdighed, men det kan også skyldes, at vi ikke helt er klar over, eller ikke har fået skabt sammenhæng mellem forskellige, vigtige bevæggrunde, mål og hensyn. I et parforhold skaber dette ind i mellem stor forvirring og frustration.

Hvordan foregår parterapi:

Det er vigtigt at jeg har et nogenlunde indblik i hvert af det to menneskers opfattelse af sig selv, parforholdet og udfordringen til parforholdet. Derfor foretrækker jeg at indlede forløbet med en individuel samtale med hver af parterne.

Derefter mødes I begge sammen med mig til to eller flere parsamtaler. Herefter vurderer vi det videre forløb. Tit er det en god ide at supplere med individuelle samtaler midt i forløbet.

Det typiske forløb involverer en eller flere “runder”, hvor hver “runde” rummer to individuelle samtaler, en med hvert individ, efterfulgt af to eller tre parsamtaler.

Jeg har overraskende god erfaring med parterapi, hvor jeg overvejende mødes med parterne individuelt. Overraskende, fordi man normalt opfatter parterapi som terapi hvor terapeuten mødes med parret samlet.

Formen af et terapi forløb tilpasses altid det enkelte menneske og det enkelte par.

Parterapi virker bedst, hvis begge parter går helhjertede og målrettede ind i forløbet. Hvis en af jer, eller I begge er i tvivl om, om I vil fortsætte forholdet anbefaler jeg en variation af parterapi, som jeg kalder: revurdering af parforholdet.

Psykolog • Britta Danø • Immervad 1, 1sal tv • 8000 Aarhus C • mail: psykolog@brittadanoe.dk • tlf. 25673737 • CVR nr. 32208673

Autoriseret af psykolognævnet

Medlem af dansk psykologforening

Britta Danø
Klinik Århus
Britta Danø
Klinik Århus

Hvad er parterapi?

Parterapi har to menneskers psykiske trivsel som fokus – og som en vigtig del heraf: fælleskabet mellem dem.

– måske sårer i hinanden
– måske skændes i over opvask, støvsugning, børn o.s.v.
– måske glider I fra hinanden
– eller den ene har måske været utro, eller følt sig fristet
– måske er I i tvivl, eller uenige, om et eller flere store valg

Endnu en grund til parterapi kan være, at der på trods af, at der ikke er smerte, skænderi eller frustration heller ikke er en oplevelse af glæde og mening i forholdet.

Mange oplever i parforholdet et dilemma mellem tryghed og frihed – mellem kærlighed og selvudfoldelse – mellem harmoni og intensitet eller andre eksistentielle modsætninger. Typisk er der brug for at parret får talt om, hvad der er vigtigt i livet, hvordan det gode liv ser ud. Parterapi er et velegnet forum, for disse samtaler – terapi medfører som regel, at samtalerne fortsætter derhjemme.

I parterapi, såvel som i individuel terapi, er jeg ikke “dommer” over den rigtige eller forkerte måde at leve på. Det er jeres syn på jer selv, livet og samlivet der er centralt – og jeres valg og livsvalg, der er i spil.

Når det er “sagt”: er der børn i forholdet stiller jeg gerne den nyeste forskningsbaserede viden om børns udvikling og udviklingsbehov til rådighed.

Parterapi har yderligere som mål, at styrke to menneskers evne til at tale om og forstå deres egne og partnerens syn på sig selv, verden og hvilken måde de ønsker at leve.

Når frustrationerne medfører behov for parterapi er det tegn på at hver af de to mennesker har brug for at forstå både sig selv og den anden – og måske tage stilling til vigtige spørgsmål på ny. Parterapi medfører således altid at hver enkelt under parterapien har modtaget terapi i et eller andet omfang.

Ofte resulterer terapi i et bedre og mere glædesfyldt samliv. Endeligt er målet for parterapi at begge individer, og evt. involverede børn, trives.

Det sker også at samtalerne resulterer i et brud. I disse tilfælde vil bruddet ofte forløbe med bedre forståelse end uden parterapi.

Når det er sagt, må jeg indrømme, at jeg har en svaghed for kærligheden, som ind imellem skinner igennem i det jeg siger og gør, i parterapien. Dette er heldigvis afbalanceret af respekt for, at kærligheden kan have mange ansigter, former og udtryk.

Jeg vægter altid hensynet til børnene – og finder som regel, at det er muligt for hver enkelt familie at finde lige præcis deres måde at leve på, hvor både børn og voksne trives.

Fokus i parterapi

Når to mennesker vælger at dele centrale livsområder som f.eks. seksualitet og måske også bolig, økonomi, forældreskab, fremtidsudsigter o.s.v. kommer disse to mennesker opfattelse af sig selv og af “et godt liv” i spil.

I de tilfælde og de livsområder hvor I oplever fælleskab og fælles udgangspunkt giver det ofte en dyb fornemmelse af glæde og meningsfuldhed. Dette er i sig selv værdifuldt.

Det kan også give tryghed og overskud til at rette dig, eller jer, mod større mål. Det kan være individuelle mål, eller fælles mål som f.eks. børn, familie, bopæl m.m.

I de tilfælde hvor du oplever at den andens livssyn eller den andens perspektiv på vigtige emner eller dimensioner er afgørende forskelligt fra dit, kan det give anledning til smerte og frustration – og udfordre parforholdet alvorligt. Det udfordrer også typisk det enkelte menneske alvorligt.

Endnu et forhold, der kommer i spil i et parforhold er den enkeltes personlige integration – den enkeltes evne til at forene holdning og handling. Det er mere almindeligt end vi til daglig tænker over, at vi ikke handler i overensstemmelse med den holdning, vi udtrykker. Dette kan selvfølgelig skyldes simpel dårlig vilje, snyd eller usandfærdighed, men det kan også skyldes, at vi ikke helt er klar over, eller ikke har fået skabt sammenhæng mellem forskellige, vigtige bevæggrunde, mål og hensyn. I et parforhold skaber dette ind i mellem stor forvirring og frustration.

Hvordan foregår parterapi:

Det er vigtigt at jeg har et nogenlunde indblik i hvert af det to menneskers opfattelse af sig selv, parforholdet og udfordringen til parforholdet. Derfor foretrækker jeg at indlede forløbet med en individuel samtale med hver af parterne.

Derefter mødes I begge sammen med mig til to eller flere parsamtaler. Herefter vurderer vi det videre forløb. Tit er det en god ide at supplere med individuelle samtaler midt i forløbet.

Det typiske forløb involverer en eller flere “runder”, hvor hver “runde” rummer to individuelle samtaler, en med hvert individ, efterfulgt af to eller tre parsamtaler.

Jeg har overraskende god erfaring med parterapi, hvor jeg overvejende mødes med parterne individuelt. Overraskende, fordi man normalt opfatter parterapi som terapi hvor terapeuten mødes med parret samlet.

Formen af et terapi forløb tilpasses altid det enkelte menneske og det enkelte par.

Parterapi virker bedst, hvis begge parter går helhjertede og målrettede ind i forløbet. Hvis en af jer, eller I begge er i tvivl om, om I vil fortsætte forholdet anbefaler jeg en variation af parterapi, som jeg kalder: revurdering af parforholdet.

Psykolog • Britta Danø • Immervad 1, 1sal tv • 8000 Aarhus C • mail: psykolog@brittadanoe.dk • tlf. 25673737 • CVR nr. 32208673