Autoriseret af psykolognævnet

Medlem af dansk psykologforening

Britta Danø
Klinik Århus
Britta Danø
Klinik Århus

Vurdering og terapi ift. angst og depression

Hvad kan terapi hos en psykolog gøre ved depression?

Depression betyder nedtrykt. 

Det er typisk for en depression, at du føler dig trist, har mindre energi og selvværdet er måske heller ikke på toppen. Samtidig kan du føle dig rastløs, udmattet eller begge dele – og både søvn og appetit kan være forstyrret under depression.

Du kan få svært ved at finde overblik og overskud under depression. Og du tænker måske mere på døden eller meningsløshed end før depressionen. Måske har du endda mistet overskuddet og lysten til at leve. Disse symptomer er tegn på depression. Den lette depression rummer kun få af symptomerne, mens den svære depression rummer alle, eller de fleste.

Depression kan være en reaktion på livsomstændigheder eller udfordringer – eller på en eksistentiel krise, som ikke er gennemlevet og fordøjet. Depression kan også komme af mere uforklarlige årsager. Typisk kender man ikke selv årsagen til tristheden, når man har en depression – i nogle tilfælde kender man måske årsagen, men ved ikke hvordan man kommer videre og ud af depressionen. Man mister jo netop overblik og overskud. Og derfor er terapi hos en uddannet psykolog en fordel.

Forskning viser klart, at ved den lette og middelsvære depression er samtale og terapi den mest effektive kur. Ved den svære depression er kombinationen af terapi og medicinsk behandling mest effektivt.

Hvis du er i tvivl om, om du har en depression, er du velkommen til at bestille tid til en samtale. Jeg er uddannet til at vurdere, om du har en depression, og om terapi kan hjælpe dig til at komme dig. 

Jeg samarbejder gerne med din læge – hvis du ønsker det. De fleste læger vil gerne samarbejde med en psykolog.

Terapi mod angst

Angst kan være generende eller direkte invaliderende.

Alle mennesker oplever ind imellem angst – det er en del af vores overlevelsesberedskab. Den eksistentielle angst er uundgåelig – en reaktion på livets uforudsigelighed – og kan med hjælp blive en kilde og inspiration til livslyst og mening. Se eventuelt mere under Eksistentiel samtale og terapi.

Nogle former for angst er forholdsvis isolerede og terapi vil her fokusere på redskaber til coping eller forandring af det, der udløser angsten. Terapi kan i disse tilfælde ofte være effektivt i korte forløb.

Men angst kan tage andre former, der kan styre og invalidere dit liv:

– Panikangst er regulære angstanfald, der kommer hurtigt og tilsyneladende uden grund. Typisk giver denne angst: smerter i brystet, hjertebanken m.v. Mange tror, de er ved at få et hjerteanfald, når de oplever kraftig angst af denne type.
– Socialangst er angsten for andre mennesker. Også denne angstform kan virke overvældende.
– Generaliseret angst er en mere diffus og varig angst, som heller ikke har een klar årsag. men kan være temmelig ubehagelig.
– Fobier er overvældende angst for bestemte ting, angst for: edderkopper, højder, sygdomsangst mv. Nogle fobier er relativt lette at fjerne, andre er mere sejlivede.
– Psykotisk angst er angst, der hænger sammen med at opfattelsen, forståelsen eller evnen til at håndtere virkeligheden svigter. Hvis du har psykotisk angst, er det ofte vigtigt, at din psykolog samarbejder med en læge, eller en speciallæge i psykiatri. Ikke alle psykologer arbejde med denne form for angst; men da jeg har erfaring som psykolog i Regionspsykiatrien, og en 2 årig efteruddannelse i psykoseterapi, anser jeg det i nogle tilfælde for forsvarligt, at arbejde med denne form for angst.

De fleste former for angst kan behandles med terapi, og du er velkommen til at bestille tid til en samtale, hvis du vil se nærmere på den angst, der hæmmer dit liv.

Nogle former for angst er symptomer på, at du og din livssituation ikke passer godt til hinanden. I de tilfælde er det vigtigt for en vellykket terapi, at du og jeg sammen lærer dig godt at kende, og sammen udforsker dit liv og de justeringer, der kan gøre dig mere glad og tryg i verden. En terapi af denne art er ofte langvarig, og ofte velgørende ud over at angsten mindskes eller forsvinder.

Traumer af forskellig art vil typisk også have angst, som et af de mange symptomer, som kan besværliggøre livet og hindre din livsudfoldelse. I langt de fleste tilfælde kan traumet behandles, så det ikke behøver være “en livsdom”, at have oplevet noget overvældende ubehageligt.

Hvis du som barn eller ung har oplevet gentagne overvældende og uhensigtsmæssige oplevelser, taler man om udviklingstraumer, fordi oplevelserne selvfølgelig bliver en del af din udvikling. Mennesker med udviklingstraumer har ofte angst, eller andre ubehagelige følelser, som aktiveres alt for let. For de fleste gælder, at det kan bedres gennem samtale og terapi hos den rette psykolog, men det kan kræve tålmodighed i nogle tilfælde.

Jeg er uddannet til at vurdere art og omfang af angsten, og hvilken strategi – terapi, medicin eller en kombination – der egner sig til at du kommer godt videre med dit liv.

Psykolog • Britta Danø • Immervad 1, 1sal tv • 8000 Aarhus C • mail: psykolog@brittadanoe.dk • tlf. 25673737 • CVR nr. 32208673

Autoriseret af psykolognævnet

Medlem af dansk psykologforening

Britta Danø
Klinik Århus
Britta Danø
Klinik Århus

Vurdering og terapi ift. angst og depression

Hvad kan terapi hos en psykolog gøre ved depression?

Depression betyder nedtrykt. 

Det er typisk for en depression, at du føler dig trist, har mindre energi og selvværdet er måske heller ikke på toppen. Samtidig kan du føle dig rastløs, udmattet eller begge dele – og både søvn og appetit kan være forstyrret under depression.

Du kan få svært ved at finde overblik og overskud under depression. Og du tænker måske mere på døden eller meningsløshed end før depressionen. Måske har du endda mistet overskuddet og lysten til at leve. Disse symptomer er tegn på depression. Den lette depression rummer kun få af symptomerne, mens den svære depression rummer alle, eller de fleste.

Depression kan være en reaktion på livsomstændigheder eller udfordringer – eller på en eksistentiel krise, som ikke er gennemlevet og fordøjet. Depression kan også komme af mere uforklarlige årsager. Typisk kender man ikke selv årsagen til tristheden, når man har en depression – i nogle tilfælde kender man måske årsagen, men ved ikke hvordan man kommer videre og ud af depressionen. Man mister jo netop overblik og overskud. Og derfor er terapi hos en uddannet psykolog en fordel.

Forskning viser klart, at ved den lette og middelsvære depression er samtale og terapi den mest effektive kur. Ved den svære depression er kombinationen af terapi og medicinsk behandling mest effektivt.

Hvis du er i tvivl om, om du har en depression, er du velkommen til at bestille tid til en samtale. Jeg er uddannet til at vurdere, om du har en depression, og om terapi kan hjælpe dig til at komme dig. 

Jeg samarbejder gerne med din læge – hvis du ønsker det. De fleste læger vil gerne samarbejde med en psykolog.

Terapi mod angst

Angst kan være generende eller direkte invaliderende.

Alle mennesker oplever ind imellem angst – det er en del af vores overlevelsesberedskab. Den eksistentielle angst er uundgåelig – en reaktion på livets uforudsigelighed – og kan med hjælp blive en kilde og inspiration til livslyst og mening. Se eventuelt mere under Eksistentiel samtale og terapi.

Nogle former for angst er forholdsvis isolerede og terapi vil her fokusere på redskaber til coping eller forandring af det, der udløser angsten. Terapi kan i disse tilfælde ofte være effektivt i korte forløb.

Men angst kan tage andre former, der kan styre og invalidere dit liv:

– Panikangst er regulære angstanfald, der kommer hurtigt og tilsyneladende uden grund. Typisk giver denne angst: smerter i brystet, hjertebanken m.v. Mange tror, de er ved at få et hjerteanfald, når de oplever kraftig angst af denne type.
– Socialangst er angsten for andre mennesker. Også denne angstform kan virke overvældende.
– Generaliseret angst er en mere diffus og varig angst, som heller ikke har een klar årsag. men kan være temmelig ubehagelig.
– Fobier er overvældende angst for bestemte ting, angst for: edderkopper, højder, sygdomsangst mv. Nogle fobier er relativt lette at fjerne, andre er mere sejlivede.
– Psykotisk angst er angst, der hænger sammen med at opfattelsen, forståelsen eller evnen til at håndtere virkeligheden svigter. Hvis du har psykotisk angst, er det ofte vigtigt, at din psykolog samarbejder med en læge, eller en speciallæge i psykiatri. Ikke alle psykologer arbejde med denne form for angst; men da jeg har erfaring som psykolog i Regionspsykiatrien, og en 2 årig efteruddannelse i psykoseterapi, anser jeg det i nogle tilfælde for forsvarligt, at arbejde med denne form for angst.

De fleste former for angst kan behandles med terapi, og du er velkommen til at bestille tid til en samtale, hvis du vil se nærmere på den angst, der hæmmer dit liv.

Nogle former for angst er symptomer på, at du og din livssituation ikke passer godt til hinanden. I de tilfælde er det vigtigt for en vellykket terapi, at du og jeg sammen lærer dig godt at kende, og sammen udforsker dit liv og de justeringer, der kan gøre dig mere glad og tryg i verden. En terapi af denne art er ofte langvarig, og ofte velgørende ud over at angsten mindskes eller forsvinder.

Traumer af forskellig art vil typisk også have angst, som et af de mange symptomer, som kan besværliggøre livet og hindre din livsudfoldelse. I langt de fleste tilfælde kan traumet behandles, så det ikke behøver være “en livsdom”, at have oplevet noget overvældende ubehageligt.

Hvis du som barn eller ung har oplevet gentagne overvældende og uhensigtsmæssige oplevelser, taler man om udviklingstraumer, fordi oplevelserne selvfølgelig bliver en del af din udvikling. Mennesker med udviklingstraumer har ofte angst, eller andre ubehagelige følelser, som aktiveres alt for let. For de fleste gælder, at det kan bedres gennem samtale og terapi hos den rette psykolog, men det kan kræve tålmodighed i nogle tilfælde.

Jeg er uddannet til at vurdere art og omfang af angsten, og hvilken strategi – terapi, medicin eller en kombination – der egner sig til at du kommer godt videre med dit liv.

Psykolog • Britta Danø • Immervad 1, 1sal tv • 8000 Aarhus C • mail: psykolog@brittadanoe.dk • tlf. 25673737 • CVR nr. 32208673